Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal

Onder begeleiding van Artemis zijn inmiddels heel wat

projecten tot stand gekomen. Hieronder vindt je daarvan een selectie.  

En kijk ook eens op de Portfolio webpagina van onze Autobiografie boeken of de webshop van Uitgeverij Rheia.

Beloofd is beloofd?!

‘Mijn grote worsteling is om van alle interessante materie een boeiend verhaal te maken.’  Met die mededeling nam Jolanda Roelands in 2022 contact met mij op. Al sinds 2010 liep ze rond met de gedachte om een boek te schrijven over beloftes rondom het levenseinde.  Tijdens de eerste coronalockdown in 2020 kreeg ze letterlijk en figuurlijk meer ruimte om te gaan schrijven en verdiepte ze zich in het onderwerp. Ruim dertig interviews nam ze daarvoor af.  Maar hoe vorm je die interviews om tot een boek? Ik heb haar daarbij geholpen met als resultaat dat haar boek Beloofd is Beloofd?! in 2024 is verschenen bij uitgeverij Rheia. 
 

Waar is het avontuur?

Het traject dat Brigitte en ik hebben afgelegd heeft wel wat weg van de Reis van de Held die ze ook in haar boek beschrijft. Het begint met een ‘Call to Adventure’:  het verhaal dat verteld wilde worden en bij haar aan de deur klopte. Waar is het avontuur? vroeg zij zich af. Ze ging te rade bij filosofen, psychologen, historici en andere avonturiers zoals zijzelf. Ergens halverwege dat pad kruisten onze wegen en vanaf dat moment liep ik een stuk met haar mee.
Zij verzamelde kennis, inzichten en informatie en ik hielp haar om het overzicht te houden. Samen zochten we naar de juiste vorm. Het resultaat is een boek dat in mei 2022 is gepubliceerd bij uitgeverij Querido. 

‘Dankzij haar advies en betrokkenheid hielp Hedwig me het lastige onderwerp waar ik over schrijf - avontuur - ontrafelen en het boek stap voor stap op te bouwen.'  

Starten en stoppen met werken

Hansje van Etten had al langer het plan om een boek te schrijven over de dilemma’s waar je voor kunt komen te staan tijdens studie en werk. Haar idee was om een aantal mensen te interviewen over de keuzes die ze tijdens hun loopbaan gemaakt hadden en wat de gevolgen daarvan waren. Ze wist echter niet goed hoe ze deze interviews kon omvormen tot een boek. Tijdens een boekpresentatie sprak ik met haar daarover waarna ze besloot om de workshop ‘Kickstart je informatief boek’ bij mij te volgen. Tijdens deze workshop legde ze het fundament voor ‘Starten en stoppen met werken’. Daarna heb ik haar begeleid bij het schrijven van de eerste hoofdstukken. ‘Starten en stoppen met werken' verscheen in 2019 bij uitgeverij Scriptum.

De weg naar tevredenheid

In 2016 nam Arjen Sernee van Viamentalis contact met mij op. Als psycholoog had hij een online programma ontwikkeld en wilde dat dit ondersteund werd door een boek. Een uitgever had aangegeven hier belangstelling voor te hebben maar de tekst in het manuscript dat Arjen had aangeleverd was nog te summier. Er moest meer ‘vlees op de botten’ komen. Samen hebben we hieraan gewerkt. Het uiteindelijke resultaat werd aan diverse uitgevers gestuurd waaruit drie aanbiedingen volgde.  De Weg naar Tevredenheid verscheen in 2018 bij uitgeverij Futuro.

Alles bereikt en toch niet gelukkig

Na manuscriptbeoordeling heb ik de auteurs begeleid bij het herschrijven en nog toegankelijker maken van dit boek. Daarnaast heb ik de contacten met uitgevers gelegd voor mogelijke publicatie. Naar aanleiding daarvan is het boek ondergebracht bij uitgeverij Ten Have.

Ayurveda Kookboek

Nadat haar boek Ayurveda vanuit het hart verschenen was, begon Lies Ameeuw te werken aan een vervolg: Het Ayurveda kookboek. Opnieuw vroeg ze mij om haar daarbij te coachen. Inmiddels is het boek verschenen bij Standaard Uitgeverij.

 

Ayurveda vanuit het hart

Lies Ameeuw is ayurvedisch therapeut. Ruim tien jaar geleden richtte ze de School voor Ayurveda op in Gent. Omdat er voor deze opleiding geen studiemateriaal voorhanden was, besloot ze deze zelf te schrijven. Toen ze dit materiaal wilde uitwerken tot een boek, klopte ze bij mij aan voor begeleiding.

 

De kracht van burn-out

Na de succesvolle uitgave van hun eerste boek, Alles bereikt en toch niet gelukkig, klopten deze auteurs opnieuw bij mij aan voor advies. Ik heb hen begeleid bij het schrijven van hun tweede boek: De Kracht van Burn-out. Dit boek is in maart 2008 bij uitgeverij Ten Have verschenen.

Excuses bedenk je, resultaten behaal je!

Dit boek was door de auteur al aan diverse uitgevers aangeboden. De eerste reacties waren positief maar tot een daadwerkelijk aanbod was het nooit gekomen. Om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het boek vroeg hij mij een beoordelingsrapport te schrijven. Aan de hand daarvan heeft hij zijn boek herschreven. In juni 2009 is het bij uitgeverij Andromea gepubliceerd.

Leven in het zicht van de dood

In 2003 opende Hospice Issoria voor het eerst zijn deuren en sinds die tijd hebben Jacinta Harteveld en haar collega’s veel ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die vlak voor de dood staan. Deze ervaringen wilden zij graag met anderen delen en daaruit ontstond de wens om een boek te schrijven. In 2010 namen zij contact met mij op om te vragen of ik hen daarbij kon begeleiden. Een jaar later was hun boek af en ik heb hen geholpen bij het vinden van een uitgever. In september 2012 is het boek bij uitgeverij Ten Have gepubliceerd.

 

Kiezen voor je kind

Anita van der Helm nam contact met mij op omdat ze een idee had voor een boek. Ze wilde graag een boek schrijven over het maken van keuzes in deze moderne tijd. Om dit onderwerp af te bakenen koos ze daarbij voor één specifieke invalshoek, namelijk: het moederschap. Ik heb haar begeleid gedurende het gehele schrijfproces.In 2014 verscheen ‘Kiezen voor je kind’ bij uitgeverij Rheia.

 

Ayurvedische Polsdiagnose

Nadat ik haar had begeleid bij het schrijven van haar twee eerste boeken,  Ayurveda vanuit het hart  en Ayurveda Kookboek, schakelde Lies Ameeuw voor haar derde publicatie mijn hulp in. Ayurvedische Polsdiagnose is inmiddels bij uitgeverij Akasha verschenen.

Wat ik je nooit kon vertellen

Lies Ameeuw is Ayurvedisch therpaeut en heeft inmiddels al een aantal publicaties op haar naam staan. Eén daarvan betreft deze spirituele roman waarin het verhaal wordt verteld van de jonge Engel Raam die door Brahma naar de aarde wordt gestuurd zodat hij echte liefde kan ervaren.  Wat ik je nooit kon vertellen is het vierde boek waarbij ik Lies heb begeleid.  In 2016 verscheen deze titel bij uitgeverij Aspekt.

Reactie

Jarenlang heb ik gewerkt aan mijn manuscript en met volle overtuiging kan ik zeggen dat een investering in Hedwig’s begeleiding loont!
Nicole Reynders