Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal

U heeft een manuscript geschreven. Iedereen is er enthousiast over. Maar zelf heeft u twijfels. Is uw werk wel goed genoeg? 
Voordat u een boek publiceert wilt u weten wat het waard is. Met een manuscriptanalyse weet u waar u staat.

U heeft een manuscript geschreven. Iedereen is er enthousiast over. Maar zelf heeft u twijfels. Is uw werk wel goed genoeg? 
Voordat u een boek publiceert wilt u weten wat het waard is. Met een manuscriptanalyse weet u waar u staat.

Werkwijze

Om een goede analyse van uw manuscript te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat het verhaal is achter uw boek. Wat is voor u de reden geweest om dit boek te gaan schrijven? Voor wie is het boek bedoeld? Wat wilt u met uw boek bereiken? Waarom vindt u het belangrijk dat het er komt? De antwoorden op deze vragen geven ons een beeld van de intenties die u heeft met uw boek. 

Na het doorlezen van uw manuscript wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in Naarden of via Skype. Tijdens dat gesprek worden de sterke en zwakke punten van uw manuscript besproken en krijgt u een idee van de publicatiekans. Deze punten worden in een rapport samengevat dat wij u na afloop van het gesprek doen toekomen. 

Tarief:
€ 5 per 1000 woorden plus € 90 voor het gesprek en het schrijven van het rapport.

Reactie

Ik heb je manuscriptanalyse als heel nuttig ervaren. Niet alleen door de tips die je geeft. Door de vinger op zere plekken te leggen geef je mij, ook als ik ze al gesignaleerd had, een gevoel van bevestiging. Ik ben op de goede weg, een stimulans.
Rienk Pruiksma