Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal

U heeft een manuscript geschreven. Iedereen is er enthousiast over. Maar zelf heeft u twijfels. Is uw werk wel goed genoeg? 
Voordat u een boek publiceert wilt u weten wat het waard is. Met een manuscriptanalyse weet u waar u staat.

U heeft een manuscript geschreven. Iedereen is er enthousiast over. Maar zelf heeft u twijfels. Is uw werk wel goed genoeg? 
Voordat u een boek publiceert wilt u weten wat het waard is. Met een manuscriptanalyse weet u waar u staat.

Werkwijze

Om een goede analyse van uw manuscript te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat het verhaal is achter uw boek. Wat is voor u de reden geweest om dit boek te gaan schrijven? Voor wie is het boek bedoeld? Wat wilt u met uw boek bereiken? Waarom vindt u het belangrijk dat het er komt? De antwoorden op deze vragen geven ons een beeld van de intenties die u heeft met uw boek. 

Na het doorlezen van uw manuscript wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in Naarden of via Skype. Tijdens dat gesprek worden de sterke en zwakke punten van uw manuscript besproken en krijgt u een idee van de publicatiekans. Deze punten worden in een rapport samengevat dat wij u na afloop van het gesprek doen toekomen. 

Tarief:
€ 5 per 1000 woorden plus € 90 voor het gesprek en het schrijven van het rapport.

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.

Reactie

Onlangs heb ik deelgenomen aan een workshop van Hedwig van Lier. Op interactieve wijze leidt zij de auteur in spé door het schrijfproces. Door het gesprek/feedback ontstaat inzicht over je boek en de handout is een prima hulpmiddel. Deze workshop helpt!!!
Lisa Bakker-Ruggieri