Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal

Onder begeleiding van Artemis zijn inmiddels heel wat projecten tot stand gekomen. Hieronder vindt je daarvan een selectie.  

En kijk ook eens op de Portfolio webpagina van onze Informatieve boeken of de webshop van Uitgeverij Rheia.

Onder begeleiding van Artemis zijn inmiddels heel wat projecten tot stand gekomen. Hieronder vindt je daarvan een selectie.  

En kijk ook eens op de Portfolio webpagina van onze Informatieve boeken of de webshop van Uitgeverij Rheia.

Drugs achter het gordijn

De gedachte om een boek over haar ervaringen met haar verslaafde zoon borrelde in 2009 bij Maartje Krul op. In dat jaar nam zij contact met mij op met de vraag of ik haar daarbij kon begeleiden. Nadat we samen de eerste contouren van het boek hadden uitgezet en de eerste fragmenten waren geschreven, kwam Maartje’s leven in zwaar weer terecht. Haar schrijfplannen werden opzij gelegd totdat ze in 2020 weer contact met mij opnam. ‘Mijn leven is veranderd maar het boek laat mij niet los, ook niet nu het lange tijd onaangeroerd in de kast heeft gelegen. Samen pakten we de draad weer op met als resultaat dat het boek in 2024 is verschenen bij uitgeverij Elikser.
Het boek is hier te bestellen.

Uitgesproken

De eerste fragmenten voor dit boek schreef Nancy Tromp in 2019 tijdens een cursus Creatief Schrijven die ik destijds gaf. In 2022 nam ze weer contact met mij op. Ze had het materiaal voor het boek klaar, maar het waren nog losse stukken. Ze vroeg mij haar te helpen daar één geheel van te maken. Het resultaat na de schrijfbegeleiding is dat het boek in 2023 is verschenen. 

Het boek is te bestellen via Boek: Uitgesproken | Purple-id

Een marathon lang prikken

Eline Begemann had de eerste versie van haar boek geschreven toen ze in maart 2022 contact met mij opnam. ‘Een paar proeflezers met diabetes vonden het erg mooi. Maar hoe herschrijf ik het op zo’n manier dat het een groter publiek aanspreekt?’ Samen hebben we gekeken naar de structuur en heeft Eline op mijn aanwijzingen scènes herschreven waardoor ze nóg boeiender werden. 

Haar boek is in juni 2023 gepubliceerd bij uitgeverij Rheia. 

Jules

Een eetstoornis gaat NIET over wel of niet eten, maar over dat wat daaraan ten grondslag ligt. Om dit duidelijk te maken en om lotgenoten te helpen wilde Julia van Baaren haar dagboekaantekeningen omwerken tot een boek. Maar hoe doe je dat? Met die vraag nam ze in mei 2021 contact met mij op. Samen zijn we aan de slag gegaan, met als resultaat dat haar boek ‘Jules’ in 2023 verscheen bij uitgeverij Thomas Rap. 
 

Waar is het avontuur?

Het traject dat Brigitte en ik hebben afgelegd heeft wel wat weg van de Reis van de Held die ze ook in haar boek beschrijft. Het begint met een ‘Call to Adventure’:  het verhaal dat verteld wilde worden en bij haar aan de deur klopte. Waar is het avontuur? vroeg zij zich af. Ze ging te rade bij filosofen, psychologen, historici en andere avonturiers zoals zijzelf. Ergens halverwege dat pad kruisten onze wegen en vanaf dat moment liep ik een stuk met haar mee.
Zij verzamelde kennis, inzichten en informatie en ik hielp haar om het overzicht te houden. Samen zochten we naar de juiste vorm. Het resultaat is een boek dat in mei 2022 is gepubliceerd bij uitgeverij Querido. 

‘Dankzij haar advies en betrokkenheid hielp Hedwig me het lastige onderwerp waar ik over schrijf - avontuur - ontrafelen en het boek stap voor stap op te bouwen.'  

De Tovenaarsdochter

Als een paar jaar had Maroesja Lacunes aan haar familiebiografie gewerkt. Aanvankelijk leken haar kansen veel belovend: ze kreeg lovende reacties van redacteuren en agentschappen. Maar toen ze haar manuscript uiteindelijk opstuurde, kreeg ze steevast een afwijzing.  Op dat moment nam zij contact met mij op voor een manuscriptanalyse. Toen ik haar manuscript las zag ik dat ze zoveel wilde vertellen dat ze in haar eigen materiaal verdwaalde. En dat ze voor een vorm had gekozen waarmee ze niet uit de voeten kon.
Aan de hand van de aanwijzingen uit het rapport heeft Maroesja het manuscript herschreven. Het resultaat is een boek dat in juni 2022 is gepubliceerd bij uitgeverij GiST. 
    
'Er vallen heel wat kwartjes (zoals ook eerdere opmerkingen van anderen plus mijn eigen twijfels) op hun plek. Ik ervaar het als een kans om met nieuwe moed de boel om te gooien'

Verdronken waarheid

Ingrid Paijmans wilde al langere tijd  het verhaal van haar vader opschrijven en publiceren. Toen zij zich in 2019 aanmeldde voor een webinar dat ik gaf, had zij al behoorlijk wat geschreven. Ook had zij al diverse schrijfcursussen gevolgd. Om haar boek het laatste zetje naar voltooiing te geven meldde ze zich aan voor een Masterclasstraject. Daarna volgde ze bij mij een individueel begeleidingstraject. Verdronken Waarheid verscheen in december 2021 bij uitgeverij Rheia. 

 

Het Alzheimer Mozaïek

Nadat Cindy in 2011 al een keer een manuscript door mij had laten beoordelen, nam ze in 2017 weer contact met mij op. Ze vertelde mij dat ze bezig was met een ander project: het maken van glasmozaïeken. Daarbij liet ze zich vooral inspireren door haar ervaringen met haar moeder die aan Alzheimer leed. Haar wens was om als een beeldverhaal te publiceren, steeds met een korte begeleidend verhaal erbij. Ik heb haar begeleid bij het schrijven van de verhalen met als resultaat dat het boek ‘Het Alzheimer Mozaïek’ in 2019 verscheen. 

Amerikanen fietsen niet

Van januari tot juli 2009 heeft Gijs van Middelkoop een reis door Amerika gemaakt. Voor het thuisfront schreef hij een aantal verhalen die hij op zijn website publiceerde. Hierop kreeg hij zoveel enthousiaste reacties dat hij zich af begon te vragen of er misschien meer met zijn verhalen mogelijk was. Voor deze auteur heb ik een beoordelingsrapport geschreven waarin ik aangaf hoe hij zijn teksten zou kunnen verbeteren. Mede aan de hand van deze aanwijzingen heeft hij zijn manuscript herschreven. In oktober 2011 is het bij uitgeverij Elmar verschenen.

Gifmenger tegen wil en dank

Deze auteur had een aantal verhalen geschreven over zijn ervaringen in de huisartsenpraktijk, die hij naar diverse uitgeverijen had opgestuurd. Toen daaruit geen resultaat kwam, heeft hij mij benaderd voor advies. Ik heb hem een aantal suggesties gedaan voor het herschrijven van zijn manuscript en heb voor hem contacten gelegd met uitgevers. Naar aanleiding daarvan is het boek ondergebracht bij uitgeverij Thoeris.

Koosje

Al een tijdje schrijft Carice de Wildt columns over haar dagelijks leven. Ze heeft een bipolaire stoornis, wat het er voor haar niet eenvoudiger op maakt. De reacties op haar columns waren zo enthousiast dat ze van het bedrijf Operatie Farma het verzoek kreeg een boek te schrijven. Een boek waarin ze laat zien hoe het is manisch-depressief te zijn. Ze klopte bij mij aan voor advies. Het boek is inmiddels verschenen.

Bestemming Bangkok

Toen Armand Diedrich in 2010 contact met mij opnam, had hij al een aantal jaar aan zijn manuscript gewerkt. Hij wilde graag weten of het voldoende kwaliteit had om aan een uitgeverij aan te bieden. Ik heb een aantal suggesties gedaan om zijn manuscript te verbeteren en hem in contact gebracht met uitgeverij Personalia. In 2014 is het boek bij hen gepubliceerd.

De reden dat ik zing

Nadat Anne Norvan in 2010 een cursus Creatief schrijven bij mij had gevolgd, besloot ze in 2011 te beginnen aan een boek en vroeg zij mij haar daarbij te helpen. Het resultaat is de semi-autobiografische roman De reden dat ik zing die in juni 2013 bij uitgeverij Mimosa verschenen is.

Reactie

Hedwig is een zeer professionele auteursbegeleidster. Overziet het totaal, stelt de juiste vragen en geeft tips om mijn idee zo goed mogelijk op papier te krijgen. Eindresultaat was boven verwachting.
Marco Metz