Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal

U hebt uw levensverhaal opgeschreven en aan een aantal mensen laten lezen. Iedereen is er enthousiast over. Vrienden en familie dringen er zelfs op aan om het te publiceren. Maar is het daarvoor wel geschikt? Een manuscriptanalyse kan u daarbij helpen.

U hebt uw levensverhaal opgeschreven en aan een aantal mensen laten lezen. Iedereen is er enthousiast over. Vrienden en familie dringen er zelfs op aan om het te publiceren. Maar is het daarvoor wel geschikt? Een manuscriptanalyse kan u daarbij helpen.

Werkwijze

Om een goede analyse van uw manuscript te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat het verhaal is achter uw boek. Wat is voor u de reden geweest om dit boek te gaan schrijven? Voor wie is het boek bedoeld? Wat wilt u met uw boek bereiken? Waarom vindt u het belangrijk dat het er komt? De antwoorden op deze vragen geven ons een beeld van de intenties die u heeft met uw boek. 

Na het doorlezen van uw manuscript wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in Naarden of via Skype. Tijdens dat gesprek worden de sterke en zwakke punten van uw manuscript besproken en krijgt u een idee van de publicatiekans. Deze punten worden in een rapport samengevat dat wij u na afloop van het gesprek doen toekomen.

Tarief:
€ 5 per 1000 woorden plus € 90 voor het gesprek en het schrijven van het rapport.

Reactie

Ik heb de workshop als zeer positief, ontspannen en verrijkend ervaren. Vond het fijn in een kleine groep te werken. Jouw inzet was erg verhelderend. Ik kwam veel verder met mijn boek.
Brigitte Dijkshoorn