Tekengebied 1
Elk boek heeft een verhaal
Vijf tips voor het schrijven van een informatief boek.

Vijf tips voor het schrijven van een informatief boek.

Het schrijven van een informatief boek lijkt heel gemakkelijk. Je hebt een idee en gaat aan de slag. Toch zijn er veel auteurs die halverwege het traject struikelen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Vijf tips voor het schrijven van een informatief boek.

1. Kijk de kunst af bij anderen

Wat zijn de ingrediënten van een goed boek? Wat maakt dat iemand begint met lezen? Wat zorgt ervoor dat hij geboeid raakt door het onderwerp? Om daar achter te komen is het raadzaam om zelf onderzoek te doen. Lees een aantal boeken die in hetzelfde genre vallen waarin jij wilt gaan schrijven en vraag je af wat je er goed en/of slecht aan vindt.  Staan er genoeg voorbeelden in? Zijn de voorbeelden aansprekend en duidelijk? Is het op een prettige manier geschreven? Raakte je geïnteresseerd in het onderwerp? En zo ja, waar kwam dat dan precies door?  Probeer voor jezelf op die manier vast te stellen wat volgens jou de ingrediënten zijn van een goed boek.

2. Stel je doelen vast

Wat wil je met je boek bereiken? Waarom vind je het belangrijk dat het er komt? En waarom juist nu? De antwoorden die je op deze vragen geeft kunnen invloed hebben op de inhoud van je boek.  Hoe specifieker je je doelen formuleert, hoe gemakkelijker het straks is bij het schrijven. Stel: je wilt een boek schrijven over voeding. Het doel dat je wilt bereiken is dat mensen gezonder gaan eten. Je vindt het belangrijk dat het boek er komt omdat je merkt dat mensen veel te veel suiker en zout gebruiken. Zeker in deze tijd, waarin er zoveel kant-en-klare maaltijden worden gebruikt. Wanneer je dit voor jezelf hebt vastgesteld, kan je besluiten om je boek toe te spitsen op ‘Gemakkelijk koken met minder zout en suiker’.

3. Baken je doelgroep af

Voor wie ga je het boek schrijven? Wat is je doelgroep en hoe ziet die eruit? Zijn het mannen en/of vrouwen, jongeren of vijftigplussers, mensen die sportief zijn aangelegd of die juist in beweging moeten worden gebracht? Wat is hun uitgangssituatie? Zijn zij bekend met het onderwerp waarover je wilt schrijven of juist niet? De inhoud van je boek moet op hun situatie worden afgestemd, dus is het belangrijk dat je je doelgroep goed in kaart hebt gebracht.

4. Maak een Mindmap

In een Mindmap geef je op een grafische manier jouw gedachten en jouw gedachtegang weer.  Het is een hele effectieve manier om de informatie die in jouw hoofd zit op papier te zetten.  Schrijf in het midden van een grote lege pagina op wat het onderwerp is van je boek (bijvoorbeeld: ‘Mindfulness’). Noteer daaromheen de thema’s die daarmee te maken hebben.

5. Selecteer en maak een hoofdstukindeling

Selecteer uit de Mindmap de onderwerpen die je in je boek aan de orde wilt laten komen. In welke volgorde zou je deze het beste kunnen behandelen? Hou daarbij rekening met de achtergrond en de basiskennis van de doelgroep. Zijn het mensen die voor het eerst met Mindfulness in aanraking komen? Dan moet je eerst een aantal basisbegrippen uitleggen.

Lees of bekijk ook:
Waarom een boek een zwaai geeft aan het ondernemerschap.
Vijf vragen om te bepalen of je verhaal levensvatbaar is.
Schrijfdiscipline: zo vind je tijd om te schrijven.
Compact schrijven.

Meer weten over het schrijven van een informatief boek?
Download mijn gratis ebook: In vijf stappen naar een commercieel succesvol boek.

Reactie

Hedwig is een fantastische schrijfcoach. Dankzij haar advies en betrokkenheid hielp ze me het lastige onderwerp waar ik over schrijf te ontrafelen en het boek stap voor stap op te bouwen. Dit heeft voor mij geleid tot een prachtig boekcontract!
Brigitte Ars